Cr Meibion Aberystwyth Male Voice Choir - Tour Dates
Cor Meibion Aberystwyth Male Voice Choir                                       

♫    Cor Meibion Aberystwyth    ♫ 

 

                                                       

Rhaglen        2018       Programme

                                                                                          

                   ****************************************************************           

       

8 Mehefin Cyngerddd gyda Sian Cothi Neuadd Fawr Aberystwyth 7.30 pm


8 June Concert with Sian Cothi Great Hall Aberystwyth 7.30pm
 

 

 

**********************************************************************

 

 

29 Gorffennaf Cyngerdd gyda Chor Meibion St Edmondsbury Suffolk Capel y Morfa Aberystwyth


29 July Concert with St Edmondsbury Choir Suffolk Capel y Morfa Aberystwyth
 

 

 

*********************************************************************

 

 

8 Tachwedd Cyngerdd Coffa (y Lleng Brydeinig) Theatr y Werin Aberystwyth


8 November Remembrance Concert (British Legion) Theatr Y Werin Aberystwyth

 

 

*********************************************************************