Cr Meibion Aberystwyth Male Voice Choir - Tour Dates
Cor Meibion Aberystwyth Male Voice Choir                                       

♫    Cor Meibion Aberystwyth    ♫ 

 

                                                       

Rhaglen        2017       Programme

                                                                                          

                   ****************************************************************           

                                                3 Mai / 3 May 2017. 

                                         Eisteddfod Morlan Aberystwyth

                                              **********************************************************************                                   

                                          1 Gorffennaf 2017 / 1 July 2017

                                          Gwyl Fawr Aberteifi  /  Cardigan Eisteddfod

**********************************************************************

                                               3 Tachwedd 2017 / 3 November 2017.

                                                 Cyngerdd gyda'n Chor Meibion Dyfi  /  Concert with Cor Meibion Dyfi 

 **********************************************************************

 I’w drefnu / to be arranged, 2017

Cyngerdd gyda/ Concert with Cor Meibion y Fflint

 **********************************************************************