Cr Meibion Aberystwyth Male Voice Choir - Tour Dates
Cor Meibion Aberystwyth Male Voice Choir                                       

♫    Cor Meibion Aberystwyth    ♫ 

 

                                                       

Rhaglen        2017       Programme

                                                                                          

                   ****************************************************************           

       

Nos Wener, 3 Tachwedd / Friday, 3rd November

Cyngerdd gyda / Concert with Cor Meibion Dyfi   7.00pm

Lleoliad/Venue: TABERNACL, Machynlleth

Elw/Proceeds: HAHAV

 

**********************************************************************

 

Dydd Gwener, 8 Rhagfyr / Friday, 8th December

Canu carolau etc./ Carol singing etc. [1.30 – 3.00 pm]

Canolfan Tesco /M&S Aberystwyth

(i gefnogi casgliad Rotary at elusennau lleol/to support Rotary collection for local charities)

 

*********************************************************************

 

Dydd Mercher, 13 Rhagfyr / Wednesday, 13th December

Gwesty’r MARINE Hotel  [1.30 -2.30 pm]

Adloniant i Ginio Age Cymru Ceredigion after-lunch entertainment

 

*********************************************************************

 

Nos Wener, 19 Ionawr / Friday, 19th January 2018

Cinio Blynyddol y Cor / Annual Choir Dinner

Llety Parc  [7.00 pm]

 

********************************************************************

 

Nos Wener, 26 Ionawr / Friday, 26th Janaury

CYNGERDD /CONCERT : Plas Lluest

Eglwys St. Michael’s Church, Aberystwyth

 

********************************************************************

DYDD GWYL DEWI, Nos Iau, 1af Mawrth 

St. DAVID’S DAY, Thursday 1st March

CYNGERDD -  CONCERT – Neuadd Fawr/Great Hall