Cr Meibion Aberystwyth Male Voice Choir - Tour Dates
Cor Meibion Aberystwyth Male Voice Choir                                       

♫    Cor Meibion Aberystwyth    ♫ 

 

Rhaglen        2018       Programme

 ****************************************************************  
 
 
8 Tachwedd Cyngerdd Coffa (y Lleng Brydeinig) Theatr y Werin Aberystwyth
 
8 November Remembrance Concert (British Legion) Theatr Y Werin Aberystwyth
 
 
*********************************************************************
 
 
Rhagfyr 7 Canu Carolau Tesco / M&S  Casgliad Rotari 12.30-2.00
 
December 7 Carol Singing Tesco / M&S Rotary Collection 12.30-2.00
 
 
*********************************************************************
 
 
Rhagfyr 12 Eglwys LLanrhystud Gwyl Carolau  Awdurdod Tan  7pm
 
December 12 Llanrhystud Church Carol Festival      Fire Authority   7pm
 
 
*********************************************************************
 
 
Rhagfyr 16 Canu Carolau Tesco/M+S  Dash
 
December 16 Carol Singing Tesco/M+S  Dash Charity
 
 
*********************************************************************